الگوی نظری و ارزیابی دوره دوم

 

مدل تئوریک و نظری اصلی این دوره بر مبنای الگوی نظری و ارزیابی دوره اول، یعنی اثربخشی عملکرد مدیران “جان کارتر” قرار داده شد و مفاهیم به شرح ذیل از تعاریف مدیریت جهادی به آن اضافه گردید:

۱- عشق، ایمان و کار برای خدا

۲- جدیت، خستگی­ ناپذیری و شوق به کار

۳- گام ­های بلند

۴- چالش با موانع و عبور از آن­ها

۵- شتاب همراه با تدبیر

۶- بصیرت و عدم غفلت از وجود دشمن

۷- عدم فراموشی آرمان و جهت

  • تنظیم پرسشنامه ارزیابی دوره دوم:

برمبنای الگوی نظری و ارزیابی فوق ­الذکر، علاوه بر ارائه فرم­ های پرسشنامه دوره اول که پیش از این به جزئیات آن­ها اشاره شده بود، بند ارائه اطلاعات کلی و امور اجرایی حوزه مدیریت جهادی براساس۷ آیتم فوق­ الذکر به آن اضافه گردید