بانیان و حامیان دوره سوم

 

* گروه بین ­الملل عصر نوین                    * وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات                    * انجمن مدیریت اجرایی ایران

* دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت: این دفتر با حمایت گسترده خود در این دوره از اجلاس، شرایطی را فراهم ساخت تا اطلاعات، پوستر و کاتالوگ اجلاس مستقیماً در سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.