وزارت صنعت، معدن و تجارت

* وزارت نفت

* سازمان ملی استاندارد ایران

* وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

* معاونت علمی و فناوری

*شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی

*فرمانداری تهران

*معاونت حقوقی ریاست جمهوری

*وزارت آموزش  و پرورش

*وزارت راه و شهرسازی

*وزارت ورزش و جوانان

*جهاد دانشگاهی

*سازمان تامین اجتماعی

*مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

*اندانشگاه تهران

*دانشگاه الزهرا

*دانشگاه علم و صنعت ایران

* سازمان حفاظت محیط زیست

* سازمان غذا و دارو

*تلاشگران اقتصاد پایدار