جناب آقای برات قبادیان

معاون آموزش،پژوهش و فناوری وزارت صتعت،معدن و تجارت

جناب آقای دکتر غلامرضا پناه

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

جناب آقای دکتر عیسی کلانتری

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست

جناب آقای دکتر سعید خزایی

پدر علم آینده پژوهی ایران و عضو هیاتعلمی دانشگاه تهران

جناب آقای دکتر داود دانش جعفری

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

جناب آقای شوان صدر قاضی

دانشگاه سازمان ملل-ژاپن

جناب آقای دکتر آیت اله ممیز

عضو هیات علمی دانشگاه کارآفرینی دانشگاه تهران

جناب آقای سید ستار هاشمی

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

جناب آقای دکتر امیر یوسفیان

نایب رئیس هیات مدیره بانک صادرات

جناب آقای دکتر علی اصغر مونسان

وزیر میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی