مسئولیت اجتماعی دوره سوم

 

به همت گروه بین­ الملل عصر نوین، در خاتمه­ ی دوره سوم اجلاس سراسری نشان عالی مدیر سال، به انجام فعالیت حوزه مسئولیت اجتماعی در راستای ارج نهادن به بعد انسانی و اجتماعی پرداخته شد که با آیین تقدیر از چهره­ های ماندگار مدیریت و صنعت در جهت تحقق اهداف مدیریت جهادی در اقتصاد مقاومتی همراه بود.

در ابتدا از سرمربی تیم سایپا، مهندس علی دایی با عنوان چهره ماندگار ملی در عرصه صنعت و ورزش با حضور شخص ایشان، تقدیر به عمل آمد و در ادامه به ۱۰ تن از مدیران نامی کشور تندیس های زرینی با عناوین مختلف اهدا شد.

این ۱۰ تن و عناوین آن­ها عبارتند از:

  • مهندس غلامرضا شافعي (به پاس چهار دهه خدمات برجسته و پايدار در صنايع، معادن و تعاون)
  • دکتر منصور معظمی (به پاس چهار دهه خدمات برجسته و پايدار در صنعت نفت و انرژي)
  • دكتر مجيد قاسمي (به پاس چهار دهه خدمات برجسته و پايدار در نظام بانكداري و اقتصادي)
  • علي اصغر سفري (به پاس چهار دهه خدمات برجسته و پايدار در نظام بانكداري)
  • پروفسور دكتر محمد مدرس يزدي (به پاس نيم قرن خدمات برجسته و پايدار در نظام علمي و دانشگاهي)
  • مهندس علي اكبر صابري زفرقندي (به پاس نيم قرن خدمات برجسته و پايدار در ارتقاي جايگاه بخش خصوصي)
  • مهندس محمدرضا شمسايي (به پاس چهار دهه خدمات برجسته و پايدار در صنعت آب و برق كشور)
  • دكتر رامين خسرو خاور (به پاس خدمات برجسته و پايدار در نظام كارآفريني)
  • حسن مالكي تهراني (به پاس خدمات برجسته و پايدار در نظام كارآفريني)
  • فرهاد عربلو (به پاس خدمات برجسته و پايدار در نظام مالي و سرمايه گذاري).